baner

Záhorie


9. Apr. 2013 Rozsiahle borovicové lesy, lúky s bohatou kvetenou, pieskové duny, prírodné jazerá s piesočnatými plážami a riečne terasy, ktoré rokmi modelovala široká niva Moravy, vytvárajú pestrý krajinný reliéf záhorského regiónu. V tejto oblasti sa nachádza prvá nížinná chránená krajinná oblasť na Slovensku. Rozsiahla Záhorská nížina a jej piesočnatá pôda poskytovala po stáročia úrodnú zem pre jedinečnú záhorácku zeleninu. Roľnícke tradície kraja ožívajú každoročne na slávnostiach kapusty a chutnej zeleniny „Deň zelá“ v Stupave. Novodobým centrom pestovania kráľovskej zeleniny – špargle sa stali Veľké Leváre.Malebné zákutia krajiny sú poprepletané cyklistickými trasami a turistickými chodníkmi vedúcimi povodím Moravy, na zrúcaniny Plaveckého hradu a na hrad Pajštún. Záhorská nížina je rajom pre rybárov, hubárov, jazdectvo a malokarpatské lesy pre poľovníkov. Dnešné Záhorie dotvára aj priemyselno-technologický park a automobilový priemysel.

webbb.jpeg

  • Centrom záhorského regiónu sú Malacky. V strede mesta sa nachádza kostol s kláštorom zo 17. storočia, ktorý sa stal známym najmä vďaka „svätým schodom“, ktoré pútnici zdolávajú po kolenách. V podzemí sa zachoval jedinečný súbor krýpt, s pozostatkami približne dvoch stoviek františkánov, mešťanov a šľachticov rodu Pálffyovcov. (www.malacky.sk)
  • Židovská synagóga v Malackách pochádza z roku 1886. Dnes ho navštevujú žiaci základnej umeleckej školy.
  • Marianka – obec s najstaršou mariánskou pútnickou tradíciou na Slovensku a významnou baníckou históriou ťažby a spracovania bridlice. V Kostole Narodenia Panny Márie z roku 1377, ktorý bol v roku 2011 povýšený na Baziliku minor sa nachádza ojedinelá pamiatka románskeho obdobia soška Madonny s Ježiškom z 13. storočia.
  • Habánsky dvor v obci Veľké Leváre patrí k najväčším zoskupeniam habánskych domov v Európe. Založili ho v 16. storočí novokrstenci. Zruční remeselníci, presídlenci zo Švajčiarska a Nemecka priniesli so sebou aj výrobu keramiky – tzv. fajansy. V miestnom Habánskom múzeu je vzácna zbierka týchto exponátov.
  • Zrúcaniny hradu Pajštún sú obľúbeným výletným cieľom a tréningovým miestom skalolezcov.

 

Discussion

Send Message
3
3
3
3
3
3
3
3