baner
Hodnotenie
Mapa

Hrad Devín

Otváracie hodiny:

november – marec
pondelok – nedeľa 10.00 – 16.00, vstup možný do areálu hradu len v prípade priaznivého počasia

apríl a október
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00, posledný vstup 16.30

máj – september
utorok – piatok 10.00 – 18.00, posledný vstup 17.30
sobota – nedeľa 10.00 - 19.00, posledný vstup 18.30

Cenník:

Dospelí: 3 €     
Zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia):  1,50 €   
Rodinné vstupné: 6 €, deti do 14 rokov       
Školské skupiny (najmenej 10 osôb v skupine): 1,30 €

Hrad Devín, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy, je neobyčajne pôsobivou krajinnou dominantou. Práve tu sa písala najstaršia história Slovákov a Slovenska.

Popis:

Devínske návršie bolo osídlené od pradávna. V 2. až 4. storočí ho Rimania zahrnuli do pevnostného systému „Limes Romanus“, ktorý chránil hranice Rímskej ríše pred útokmi barbarov. Obranný val, ktorý tu zanechali, využili neskôr Slovania, ktorí v 9. storočí v tomto priestore vybudovali veľkomoravskú pevnosť, podľa zápisu vo Fuldských análoch nazývanú Dowina, kde v roku 864 východofranský kráľ Ľudovít Nemec obkľúčil knieža Rastica. Osídlenie Devína nezaniklo ani po rozpade Veľkej Moravy. Jeho ťažisko sa prenieslo na územie dnešnej obce až v polovici 13. storočia, keď na skalisku nad sútokom Dunaja a Moravy postavili kamenný hrad. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v súvislosti s uhorsko-českými vojnami v roku 1271. Devín sa niekoľkokrát dostal do vlastníctva Rakúšanov. Pred rokom 1419 ho vykúpil z rúk Heringa Lessela palatín Mikuláš Garai, ktorý potom od kráľa Žigmunda dostal hrad do zálohu a neskôr do vlastníctva. Zásluhou Garaiovcov Devín opevnili a rozšírili o stredný hrad. Po smrti Mikulášovho syna Ladislava kráľ Matej Korvín daroval Devín grófom zo Svätého Jura a Pezinku, ktorí pokračovali v začatom opevňovaní dolného hradu. Po vymretí svätojurskej vetvy rodu sa v roku 1527 stali vlastníkmi Devína Báthoryovci. Už o dva roky museli hrad brániť pred oddielmi Osmanov postupujúcich k Viedni. Po tejto skúsenosti Báthoryovci opevnili pobrežnú cestu pod hradom a zaslúžili sa o úpravu starých i výstavbu nových objektov. Keď rod Báthoryovcov vymrel, Devína sa dočasne zmocnil Ján Keglevich, ktorý zvyšovaním útlaku vyprovokoval útok poddaných. Devínčania za pomoci levárskeho zemepána Siegfrieda Kolonicha v máji roku 1616 hrad dobyli. O štyri roky neskôr Devín neodolal ani povstaleckému vojsku Gabriela Bethlena. Hradné panstvo, prechodne spravované kráľovskými kastelánmi, získal v roku 1635 do dedičného vlastníctva Pavol Pálffy. Hrad v tomto období zväčša plnil iba funkciu správneho a hospodárskeho centra k nemu prislúchajúcich majetkov. Za Thökölyho i počas Rákoczyho protihabsburského povstania ešte úspešne vzdoroval opakovaným útokom, ale v roku 1809 jeho stráže sa už neubránili napoleonskej armáde. Francúzi zanedbanú pevnosť obsadili a v tom istom roku vyhodili do vzduchu. Sláva feudálneho hradu zapadla a na výslnie sa tisla veľkomoravská tradícia Devína, ktorý sa stal jedným zo symbolov národného obrodenia a slovanského odboja za slobodu. V nedeľu 24. apríla 1836 podnikol Ľudovít Štúr s pätnástimi svojimi najhorlivejšími stúpencami pamätnú vychádzku štúrovcov na hrad. Bola pripomenutím si zašlej slávy Veľkej Moravy, ktorú považovali za najsvetlejšie obdobie národných dejín Slovákov. Známu vychádzku štúrovcov na Devín v apríli 1836 pripomína na hrade pamätné tabuľa.

Súčasnosť:

Pôvodný stredoveký hrad stál na temene devínskej skaly. Rozlohu tohto zničeného objektu približne vymedzuje súčasné obmurovanie vrcholovej plošiny a malého dvorčeka na severe, odkiaľ je prístupný suterén i jaskynné priestory v skalnom masíve, prispôsobené potrebám obyvateľov hradu. K hornému hradu patrilo nižšie položené predhradie a jeho obranu posilňovali pozdĺžne bašty na severe a na juhu. Hlbokú skalnú trhlinu smerujúcu od južnej bašty na juhovýchod, uzatvára múr so vstavaným portálom. Takto chránenou rozsadlinou bolo prístupné dolné obranné pásmo, z ktorého sa pod skalou zachovala západná brána, niektoré fragmenty múrov a úsek východnej hradby s polkruhovou baštou a polygonálnou vežičkou, ktorá podľa povesti dostala pomenovanie Panenská alebo Mníška. Prístup na horný hrad pretína na východnom úpätí brala mohutná obmurovaná šijová priekopa preklenutá mostom. Pred ňou, na nádvorí stredného hradu sa nachádzajú zvyšky paláca Garaiovcov i Báthoryovcov, pozostatky dlhej hospodárskej budovy a studňa, ktorú vylámali v skale do hĺbky 55 m. V ploche nádvoria je vyznačený aj pôdorys archeologicky preskúmanej rímskej obytnej stavby. Rozľahlý priestor dolného hradu bol dôkladnejšie opevnený len v západnej časti, kde viedla najdôležitejšia prístupová cesta. Hradba sa tu ťahá od polygonálnej delovej bašty na nižšom severnom výbežku brala až po severnú nárožnú baštu, prelomená len vstupnou bránou. Inak, okrem nedokončenej juhovýchodnej hradby, bol dolný hrad opevnený len starým valom veľkomoravského hradiska, do ktorého vstavali na východe a na severe ďalšie dve murované brány. Uzlový bod komunikačného systému v blízkosti severnej brány kontrolovala strážnica odkrytá pri archeologickom výskume. Ďalší objavený priestor, pravdepodobne muničný sklad, predstavuje obdĺžnikový objekt zapustený hlboko do zeme pri juhovýchodnej hradbe. Na hospodársku funkciu dolného hradu poukazujú náznakovo rekonštruované menšie remeselnícke objekty. Nachádzajú sa tu tiež pripomienky starších vekov: Pamiatky z rímskych čias, náznakovo rekonštruovaný veľkomoravský kostol s tromi apsidami, podobne prezentované obydlia z 11. až 13. storočia alebo kruhová kaplnka z toho istého obdobia.

Ako sa sem dostať:

K hradu Devín je pohodlný a bezproblémový prístup z bratislavskej mestskej časti Devín (150 m), do ktorej premáva mestská hromadná doprava. Z centra obce od Kostola Panny Márie sa dostaneme k nemu bočnou ulicou, ktorou vedie červená značka. Postupne prídeme až k rozľahlému parkovisku pod hradom, ktoré využívajú najmä motorizovaní návštevníci hradu. Bohatú históriu hradu približuje expozícia Mestského múzea. Hrad Devín, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a Moravy, je neobyčajne pôsobivou krajinnou dominantou. Do hradného areálu vstupuje cez západnú Moravskú bránu. Prehliadková trasa vedie až ku hradnej studne, ktorá sa nachádza na nádvorí stredného hradu. Pri studni sa nachádza vyhliadková terasa s výhľadom ponad spustnutý amfiteáter na Dunaj a rakúsky vrch Braunsberg. V nádhernej scenérii s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža. Po moste ponad hradnú priekopu a po schodoch sa možno dostať na vrcholovú plošinu, odkiaľ je panoramatický výhľad do okolia. Počas sezóny sa na hrade viackrát konajú vystúpenia historických šermiarov. Návštevníci si tiež môžu vyskúšať hod oštepom, sekerou alebo streľbu z luku. Z prístavu pod hradom odchádzajú lode do Bratislavy a Hainburgu alebo na krátku plavbu po rieke Morave.

Hodnotenie prevádzky

Hodnotenie
Odoslať komentár
muoaytfi fiquotyn
1
muoaytfi fiquotyn
1
muoaytfi fiquotyn
1

Galéria

Recenzie

AKTUÁLNE UDALOSTI
1. NOV - 30. NOV

Mesiac fotografie november 2017

Čo prinesie 27.ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie?Festival Mesiac fotografie v Bratislave sa stal už stabilným partnerom Európskeho Mesiaca fotografie, ktorý sa od roku 2004 každoročne organizuje v Paríži, Viedni, Berlíne, Aténach, Budapšti, Luxemburgu a Ľublane. Dramaturgia festivalu sa u nás každý rok orientuje najmä na stredo a východoeurópsku fotografiu, avšak spomedzi tridsiatich fotografických výstav každý rok prináša svetovú hviezdu. Tento ročník to bude americký fotograf Bruce Gilden, rodák z New Yorku, patriaci medzi svetovú špičku v pouličnej fotografii. Gilden pracuje päť desaťročí na uliciach hlavných miest a je originálny svojim energickým štýlom fotografovania a veľmi blízkym prístupom k svojim subjektom, preto je prezývaný aj ako “majster pouličnej ulice.” Názov jeho výstavy “Krásna katastrofa,” ktorú otvoríme v Dome umenia, je prevzatá z vyhlásenia Le Corbusiera o New Yorku, pretože takto nazval túto metropolu, kde sa Gildenovi podarilo zachytiť silné úprimné portréty, a vďaka nim priniesli tomuto členovi fotoagentúry Magnum celosvetovú slávu. V Stredoeurópskom dome fotografie bude otvorená kolektívna výstava fínskych autorov s názvom ,,Surreálny iluzionizmus,” ktorá pozostáva z 127 fotografických pohľadníc z minulého obdobia, ktoré divákov prenesú do začiatku 20.storočia, do značnej miery zapomenutej éry priemyselnej fotografie. V Galérií mesta Bratislavy sa predstaví španielsky umelecký fotograf Max Esteban a významný grécky dokumentárny fotograf John Demos. Exotiku prinesú aj turecký fotograf Mustafa Dedeoglu a jeho snímky z Istanbulu a indický fotograf Waswo X. Waswo charakteristický analógovou fotografiou so sépiovým tónovaním a kolorovanými fotografiami z indického sveta. Medzi domácimi umelcami sa predstaví už etablovaný fotožurnalista Boris Németh s aktuálnou sériou Homeland, ktorého fotografia sa stala hlavným vizuálom pre tohtoročný festival. Zaujímavé budú zábery zo série ,,Spartakiáda” od slovenského autora Pavola Meluša.Medzi úplné novinky festivalu patrí otvorená výzva (OPEN CALL) na predkladanie fotografických sérií a po prvýkrát v histórií od vzniku festivalu tak dávame priestor začínajúcim, aj skúseným fotografom a rovnako chceme dať príležitosť novým, doposiaľ neobjaveným talentom, ktorí budú mať možnosť vystavovať na 27.ročníku festivalu Mesiac fotografie. Téma predkladaných fotosérií je otvorená pre všetky fotografické žánre, podmienkou je zaslanie 20 fotografií do 15.septembra 2017. Otvorenú výzvu zároveň spájame s Medzinárodnou prehliadkou portfolií, a vybraní účastníci ktorí zašlú svoje fotografické práce do otvorenej výzvy budú automaticky zaradení do ich vyhodnocovania. Najlepší sa budú môcť zúčastniť sprievodného podujatia bezplatne. Medzinárodná porota festivalu vyhlási víťazov “OTVORENEJ VÝZVY” v októbri 2017 a spomedzi najlepších prihlásených fotosérií vyberie 10 fotografov, ktorí budú zaradení do festivalového programu Mesiac fotografie 2017 a kolektívnej výstavy v “Galérií pod divadlom” a ich fotografie na výstavu budú vytlačené bezplatne. Hlavné sprievodné podujatie Medzinárodná prehliadka portfólií Portfolio review 2017 sa po ročnej prestávke bude opäť bude konať v spolupráci s viedenským festivalom Eyes On, a po prvýkrát v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Už osemnásť rokov je vynikajúcou príležitosťou pre začínajúcich i pokročilých fotografov a umelcov prezentovať svoju tvorbu významným osobnostiam svetovej fotografickej scény.Organizátor festivalu je FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografieFOTOFO pôsobí od roku 1997 v oblasti fotografie a prezentuje kvalitnú fotografickú tvorbu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.Hlavným projektom občiankeho združenia FOTOFO je Stredoeurópsky dom fotografie, ktorý patrí medzi najaktívnejšie kultúrne inštitúcie v oblasti fotografie nielen v našom hlavnom meste, ale aj na Slovensku.  Nasledovnými  aktivitami vytvárame unikátny multikultúrny priestor: Výstavná činnosť– spravujeme 2 galérie a organizujeme 24 výstav ročne Publikačná činnosť – vydávanie kníh o slovenskej fotografii - monografie,  náučná fotografická literatúra (Dejiny európskej fotografie), Fotonoviny Knižnica – najväčšia verejne prístupná knižnica zameraná na fotografiu, obsahuje viac ako  2 500 knižničných jednotiek Edukatívna činnosť – celoročne realizovaná prostredníctvom workshopov pre dospelých a deti pod vedením profesionálnych lektorov, počas letných mesiacov otvárame detské fotografické tábory Zbierkotvorná činnosť – budovanie reprezentatívnej zbierky slovenskej fotografie od jej vzniku až po súčasnosť Mesiac fotografie – medzinárodný fotografický festival určený pre verejnosť Okrem hlavných aktivít organizujeme v galerijných priestoroch aj sprievodné podujatia – divadlá, literárne diskusie, premietanie fimov a fototribúny.FOTOFO je zakladateľom ocenenia „Osobnosť fotografie“ a taktiež ocenenia „Fotograf roka.“
6. NOV - 23. NOV

Festival slobody 2017

Ústav pamäti národa pripravuje siedmy ročník Festivalu slobody, ktorý sa bude konať od 6. do 23. novembra 2017. Festival slobody je multižánrové medzinárodné podujatie, ktoré pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Prinesie zaujímavé dokumentárne aj hrané filmy, výstavy, divadelné predstavenia či koncert.Filmová prehliadka v kine Lumière bude pozostávať z dopoludňajších blokov pre študentov a večerných programov pre verejnosť. Súčasťou vybraných premietaní budú aj diskusie. S divákmi sa tak pri debate stretne Daniel Friedmann, autor filmu Posledná z prvého transportu, a Robert Kirchhoff, autor filmu o rómskom holokauste Diera v hlave. Počas Dňa pre Poľsko (8. november) priblíži prokurátor poľského Inštitútu národnej pamäti (IPN) aktuálne vyšetrovanie smrti Poliakov na československo-rakúskej hranici. Záujemcovia sa dozvedia viac aj o vzdelávacích aktivitách a archíve IPN a o tom, ako sa poľská spoločnosť vyrovnáva s totalitnou minulosťou. Okrem premietaní filmov a diskusií sú pripravené tri divadelné predstavenia: "Anna Franková" o židovskom dievčati, ktoré sa ukrýva pred deportáciami do koncentračných táborov, "Zrezivělé dětství" o životoch detí, ktorých rodičia sa stali obeťami politických procesov v 50. rokoch 20. storočia, a "Nepolepšený svätec" o viere a sile katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho, ktorého nedokázali zlomiť ani najbrutálnejšie metódy komunistickej Štátnej bezpečnosti (na toto tretie predstavenie je možné – vzhľadom na obmedzenú kapacitu hľadiska – získať vstupenky v súťaži na facebookovej stránke Festivalu slobody). Pesničkári, ktorí tvorili neodmysliteľnú súčasť verejného odporu proti komunistickému režimu v Československu a mnohí sú dodnes hlasom svedomia spoločnosti, vystúpia na koncerte Hlas slobody. 9. novembra sa na jednom pódiu stretnú dve generácie pesničkárov: Peter Janků, Trojka Zuzany Homolovej, Dagmar Andrtová-Voňková, Katarína Koščová a Daniel Špiner, skupina Longital a Kristína Prekopová.Výstava Ivana Köhlera "Jude osudy – Rezidencia smrti" vzdá česť pamiatke Židom odvlečeným do koncentračných a vyhladzovacích táborov a výstava "Maďari v sovietskych táboroch 1944 – 1956" spojená s premietaním filmu "Prežili sme gulag" zasa tým ľuďom, ktorí boli deportovaní do sovietskych pracovných táborov. 12. novembra sa budú konať modlitby za obete totalitných režimov. Súčasťou programu bude aj spomienka pochod odvážnych študentov 16. novembra 1989. Železnú oponu a kruté zaobchádzanie s tými, ktorí sa ju snažili prekročiť, pripomenie symbolické uzatvorenie Cyklomostu slobody medzi Slovenskom a Rakúskom počas Víkendu zatvorených hraníc. Festival slobody sa opäť tento rok rozšíri aj do regiónov ako jednodňová filmová prehliadka spojená napríklad s diskusiami.Na všetky podujatia je vstup voľný. Výnimkou je slávnostné otvorenie festivalu 6. novembra, kde je vstup len na pozvánky, a divadelné predstavenie Nepolepšený svätec 23. novembra v Slovenskom národnom divadle, na ktoré môžu záujemcovia získať lístky v súťažiach na našej facebookovej stránke.Program Festivalu slobody 2017 NA VŠETKY PODUJATIA JE VSTUP VOĽNÝ *okrem slávnostného otvorenia festivalu 6. novembra, kde je vstup len na pozvánky, a divadelného predstavenia Nepolepšený svätec 23. novembra v Slovenskom národnom divadle, kde pre obmedzenú kapacitu ponúkame lístky pre verejnosť v súťažiach na našej facebookovej stránke Zmena programu vyhradená.6. NOVEMBER / pondelok Medzinárodná filmová prehliadka Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava ___________ dopoludňajší blok 9,00 - 13,00 vyhradený pre študentov základných a stredných škôl po rezervácii 9:00 - Junáci z prachu Dokumentárny / Slovensko / 26 min. Námet, scenár, réžia: Tomáš Vitek 9:30 - Diskusia k filmu Junáci z prachu 10:15 - Sound in the silence 2017 Dokumentárny / Slovensko / 2017 / 15 min. Réžia: Daniel Dluhý Scenár: Daniel Dluhý, Juliana Gubišová 10:30 - Úkryt v ZOO Historický / Dráma / USA / Veľká Británia / Česko / 2017 / 117 min. Réžia: Niki Caro Scenár: Angela Workman, Diane Ackerman (autorka predlohy) Hrajú: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Martha Issová, Martin Hofmann, Jitka Smutná, Alena Mihulová ___________ večerný blok 17,00 - 23,00 18:00 - Slávnostné otvorenie Festivalu slobody - vstup len na pozvánky Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava 18:45 - Milada Životopisný / Dráma / Historický / Česko / 2017 / 130 min. Réžia: David Mrnka Scenár: David Mrnka, Robert J. Conant Hrajú: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana Medvecká, Vica Kerekes, Igor Orozovič, Jaromír Dulava, Marián Mitaš, Vladimír Javorský, Dagmar Bláhová, Robert Jašków, Jitka Smutná, Hana Vagnerová, Alena Mihulová, Karel Dobrý, Petr Lněnička, Tomáš Měcháček, Leoš Juráček, Jiří Vyorálek, Daniel Macek, Aňa Geisler… ČAŠA VÍNA7. NOVEMBER / utorok Medzinárodná filmová prehliadka Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava ___________ dopoludňajší blok 9,00 - 13,00 vyhradený pre študentov základných a stredných škôl po rezervácii 9:00 - Sila svedectva - Prenasledovanie cirkví Dokumentárny / Slovensko / 11 min. Scenár, réžia: Ondrej Krajňák 9:16 - Sound in the silence 2017 Dokumentárny / Slovensko / 2017 / 15 min. Réžia: Daniel Dluhý Scenár: Daniel Dluhý, Juliana Gubišová 9:30 - Diskusia k filmu Sound in the silence 2017 10:15 - Úkryt v ZOO Historický / Dráma / USA / Veľká Británia / Česko / 2017 / 117 min. Réžia: Niki Caro Scenár: Angela Workman, Diane Ackerman (autorka predlohy) Hrajú: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Martha Issová, Martin Hofmann, Jitka Smutná, Alena Mihulová_________ večerný blok 17,00 - 23,00 17:00 - Sound in the silence 2017 Dokumentárny / Slovensko / 2017 / 15 min. Réžia: Daniel Dluhý Scenár: Daniel Dluhý, Juliana Gubišová 17:15 – Posledná z prvého transportu Dokumentárny / Francúzsko / 2014 / 54 min. Scenár a réžia: Daniel Friedmann 18:15 - Diskusia s autorom filmu Posledná z prvého transportu 18:45 - Diera v hlave Dokumentárny / Slovensko/Česko / 2016 / 90 min. Scenár a réžia: Robert Kirchhoff20:15 - Diskusia s autorom filmu Diera v hlave 21:00 - Agnus Dei / Les innocentes Dráma / Francúzsko / Poľsko / 2016 / 115 min. Réžia: Anne Fontaine Scenár: Sabrina B. Karine, Alice Vial, Pascal Bonitzer, Anne Fontaine Hrajú: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna Kulig, Eliza Rycembel, Katarzyna Dabrowska, Anna Próchniak, Helena Sujecka, Pascal Elso, Thomas Coumans, Zacharjasz Muszyński, Mariusz Jakus, Tomasz Sobczak, Artur Janusiak, Marta Mazurek, Aldona Jankowska, Magdalena Gnatowska, Weronika Humaj, Delfina Wilkońska8. NOVEMBER / streda Medzinárodná filmová prehliadka Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava__________ dopoludňajší blok 9,00 - 13,00 vyhradený pre študentov základných a stredných škôl po rezervácii 9:00 - Stopy v snehu Dokumentárny / Slovensko / 27 min. Scenár, réžia, strih: Slavomír Zrebný 9:30 - Diskusia k filmu Stopy v snehu 10:15 - Sound in the silence 2017 Dokumentárny / Slovensko / 2017 / 15 min. Réžia: Daniel Dluhý Scenár: Daniel Dluhý, Juliana Gubišová 10:30 - Úkryt v ZOO Historický / Dráma / USA / Veľká Británia / Česko / 2017 / 117 min. Réžia: Niki Caro Scenár: Angela Workman, Diane Ackerman (autorka predlohy) Hrajú: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Martha Issová, Martin Hofmann, Jitka Smutná, Alena Mihulová ___________ večerný blok 17,00 - 23,00 17:00 - Jeden nemecký život Dokumentárny/Životopisný / Rakúsko / 2017 / 113 min. Réžia: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer Scenár: Christian Krönes, Olaf S. Müller, Florian Weigensamer 19:15 - Odrazy Životopisný / Dráma / Historický / Poľsko / 2016 / 98 min. Réžia: Andrzej Wajda Scenár: Andrzej Mularczyk Hrajú: Bogusław Linda, Aleksandra Justa, Zofia Wichłacz, Krzysztof Pieczyński, Szymon Bobrowski, Mariusz Bonaszewski, Maria Semotiuk, Bronislawa Zamachowska, Paulina Gałązka 21:00 - Sibírsky denník Životopisný / Dráma / Historický / Česko / 2016 / 120 min. Réžia: Viesturs Kairišs Scenár: Melanie Vanaga Hrajú: Sabine Timoteo, Baiba Broka, Outi Kärpänen, Erwin Leder, Viktor Nemets, Ivars Krasts Deň pre Poľsko Poľský inštitút, Námestie SNP 27, Bratislava Priestor pre poľský Ústav národnej pamäti (IPN), ktorý predstaví svoju činnosť a vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou v Poľsku. 10:00 – 13:00 - Vzdelávacie aktivity poľského Ústavu národnej pamäti Prednáška o vzdelávacích aktivitách (Karol Madaj) a archíve IPN (Marek Dąbrowski) 16:00 - Zavraždení na hraniciach: usmrtení poľskí občania na československo-rakúskej hranici Prezentácia aktuálneho vyšetrovania IPN hostia: prokurátor Wojciech Pardyak z pobočky Komisie pre stíhanie zločinov proti poľskému národu v Krakove 17:00 - Poľsko: vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou Dokumentárny film, prednáška, diskusia hostia: Prof. Krzysztof Szwagrzyk, zástupca riaditeľa IPN; Marek Handerek, historik; Anna Szeląg, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre vyhľadávanie a identifikáciu9. NOVEMBER / štvrtok koncert 18:00 - Hlas slobody - koncert pesničkárov dvoch generácií Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava Pesničkári tvorili neodmysliteľnú súčasť verejného odporu proti komunistickému režimu v Československu v minulom storočí a mnohí sú dodnes hlasom svedomia, upozorňujúcim na problémové miesta v spoločnosti. Festival slobody spojil dve generácie pesničkárov, ktorí tak v jeden večer, na jednom pódiu, nechajú zaznieť svoj Hlas slobody. Účinkujú: Peter Janků, Trojka Zuzany Homolovej, Katarína Koščová a Daniel Špiner, Dagmar Andrtová - Voňková, Longital.10. NOVEMBER / piatok diskusia 16:30 - „Odpustili sme, ale nezabúdame“ prenasledovaní a prenasledovatelia v zápase o spravodlivosť Prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11, Bratislava Diskutovať budú hostia z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska divadlo 19:30 - Nové divadlo v Nitre: Anna Franková Divadlo Ludus (Heineken Tower Stage), Pribinova 25, Bratislava Trinásťročná Anna Franková sa spolu s rodinou a ďalšími štyrmi ľuďmi počas druhej svetovej vojny dva roky ukrývala v zadnej časti jednej budovy v Amsterdame. Anna si zapisovala udalosti od 12. júna 1942 do 1. augusta 1944 a zaznamenala všetko, čo sa okolo nej dialo, aj jednotlivé dni v úkryte. 21:00 - Diskusia po divadelnom predstavení11. NOVEMBER / sobota divadlo 18:00 - Storytelling Praha: Zrezivělé dětství Divadlo Ludus (Heineken Tower Stage), Pribinova 25, Bratislava Môže detstvo zhrdzavieť? Pokiaľ zo dňa na deň zmizne z nášho života milujúca bytosť, strojček v hodinkách detstva sa zasekne a všetko je zrazu iné. Rozprávanie o deťoch, ktorých rodičia sa v 50. rokoch 20. storočia stali obeťami politických procesov. O ich detských snoch a prianiach a o tom, v čom je iný svet, do ktorého sme sa narodili my. 19:00 - Diskusia po divadelnom predstavení12. NOVEMBER / nedeľa spomienkové podujatie 14:00 - Modlitby za obete totalitných režimov Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske námestie, Bratislava Medzináboženské stretnutie pri príležitosti spomienky na obete nacizmu a komunizmu.13. NOVEMBER / pondelok výstava 17:00 - Vernisáž výstavy Ivana Köhlera „Jude osudy - Rezidencia smrti“ Výstavná sieň Veľvyslanectva Maďarska, Sedlárska 3, Bratislava Autor pripravil výstavu pri príležitosti 75. výročia prvého židovského transportu z Popradu (výstava bude sprístupnená v dňoch 13. – 23. 11. v čase 14:30 - 17:30, okrem 17. - 19. 11, štátny sviatok a víkend).14. NOVEMBER / utorok výstava 10:00 - Odvlečení do gulagov Súdna sieň Karola Planka a foyer Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava Premietanie filmu "Prežili sme gulag", diskusia Otvorenie výstavy "Maďari v sovietskych táboroch 1944 - 195615. NOVEMBER / streda Súdna sieň Karola Planka, Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava 10:30 - Občianska angažovanosť študentov vtedy a dnes Diskusia s priamymi účastníkmi pochodu z roku 1989 a študentmi, ktorí sú dnes spoločensky aktívni a záleží im na tom aká bude kvalita života v našej krajine. 12:00 - Spomienka na pochod odvážnych študentov zo 16. novembra 1989 pred pamätnou tabuľou na budove Univerzity Komenského 18. - 19. NOVEMBER / sobota - nedeľa spomienkové podujatie Víkend zatvorených hraníc Cyklomost slobody, Devínska Nová Ves Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Ústavom pamäti národa Program podujatia zverejníme čoskoro....21. NOVEMBER / utorok 14:00 - 19:00 - Festival slobody pod Pyramídou Budova Slovenského rozhlasu, Štúdio 5, Mýtna 1, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska sa pravidelne vo svojich rozhlasových programoch venuje témam z obdobia neslobody, ktoré si môžu poslucháči vypočuť v rámci vysielania na rôznych rozhlasových okruhoch. Festival slobody v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska - Rádiom Devín, ponúka možnosť vypočuť si vybrané programy vo forme verejného odposluchu v samotnej budove Slovenského rozhlasu, v atmosfére Štúdia 5, za prítomnosti ich autorov, historikov a odborníkov Ústavu pamäti národa, s ktorými na dané témy budú môcť prítomní návštevníci diskutovať.23. NOVEMBER / ŠTVRTOK divadlo 18:30 - Slovenské národné divadlo, Ľubomír Feldek: Nepolepšený svätec Slovenské národné divadlo, Modrý salón, Pribinova 17, Bratislava Hra Nepolepšený svätec alebo Vy máte v rukách moc, my pravdu sa sústreďuje na mravné posolstvo života významnej postavy katolíckeho disentu na Slovensku a lekára Silvestra Krčméryho, ktorého vieru a postoje nedokázali zlomiť ani niekoľkoročná väzba a väzenie, ani najbrutálnejšie metódy vtedajšej Štátnej bezpečnosti.